ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

“การจ่ายภาษี” ถือเป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องมีการชำระทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลก็มีการออกมาตรการลดหย่อนภาษีจากทั้งการซื้อสินค้าและการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย เพื่อให้สามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ แต่นอกจากมาตรการลดหย่อนภาษีที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว ก็มียังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ นั่นก็คือ การทำประกันภัยรถยนต์ ที่ถือเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่จะต้องมี แต่บางคนอาจจะยังไม่เคยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ “การทำประกันภัยรถยนต์ เพื่อลดหย่อนภาษี” มาก่อน วันนี้เราจะมาบอกข้อมูลให้คุณได้ทราบเอง

รถยนต์ของบริษัท

หากรถยนต์มีบริษัทเป็นเจ้าของ/เป็นชื่อของบริษัท และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2 หรือชั้น 3 บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายนั้นไปยื่นเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย โดยจะต้องมีใบเสร็จจากบริษัทประกันภัยหรือโบรกเกอร์ เพื่อนำไปยื่นเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

รถยนต์ส่วนบุคคล

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ 2 กรณีคือ

กรณีใช้รถยนต์ในการประกอบกิจการส่วนตัว แต่ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท

เจ้าของรถยนต์ที่มีการซื้อประกันภัยรถยนต์เอาไว้ และประกอบกิจการส่วนตัว ที่ไม่ได้เป็นลักษณะนิติบุคคล สามารถนำค่าเบี้ยประกันรถยนต์ไปลดหย่อนภาษีได้ และจะต้องมีการพิสูจน์ว่า รถยนต์คันนั้นนำไปใช้เพื่อประกอบกิจการส่วนตัวจริงๆ โดยเจ้าของรถยนต์จะต้องมีใบเสร็จจากบริษัทประกันภัยหรือโบรกเกอร์ เพื่อใช้ในการยืนยันกับเจ้าหน้าที่

กรณีใช้รถยนต์ในการหารายได้พิเศษในวันหยุด และเป็นพนักงานบริษัท

เจ้าของรถยนต์ที่มีการซื้อประกันภัยรถยนต์เอาไว้ โดยใช้รถยนต์ในวันหยุดเพื่อหารายได้พิเศษ โดยเจ้าของรถยนต์จะต้องยื่นภาษีทั้ง รายได้จากบริษัทที่ทำอยู่ และ รายได้ที่มาจากการหารายได้พิเศษ โดยจะต้องมีการพิสูจน์ว่ารถยนต์คันนี้นำมาใช้เพื่อการหารายได้พิเศษจริง ผ่านใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ นอกจากนี้จะต้องมีใบเสร็จจากบริษัทประกันภัยหรือโบรกเกอร์ เพื่อใช้ในการยืนยันกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ก็อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขว่า ตรงกับที่เราได้บอกไว้หรือไม่ หรือหากยังไม่แน่ใจ สามารถสอบถามกับกรมสรรพากรได้โดยตรง และที่สำคัญคือ ไม่ว่าคุณจะทำประกันภัยรถยนต์ชั้นใด ก็สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน และหากใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์อย่าลืมติดตาม Thai Insurance Hint ที่จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ให้คุณได้ทราบแบบจุใจ